NOVATURAS
Viimati vaadatud
Soovide nimekiri
Novatoursi hinnang
Veebiküpsiste seaded

Novatoursi hinnang hotellile


Teie mugavuse huvides klassifitseerime hotelle täiendavalt, tähistades neid gloobustega. Tegemist on subjektiivse hinnanguga hotellidele riigiti (mis võtab arvesse hotelli asukohta, hoonete kvaliteeti jne), milline võimaldab Teil paremini orienteeruda hotellide valikul ning leida endale meelepärane hotell.


Omamaks parenmat arusaama hotelli tasemest, võite mõningate hotellide puhul näha gloobuse juures täiendavat märgistust „+“ sümboli näol. See tähendab, et antud hotelli tase on kõrgem võrreldes enamike samas riigis paiknevate ja võrdväärset ametliku mugavuskategooriat omavate hotellidega. Ja vastupidi, gloobuse juures olev sümbol „-“ tähendab , et hotell ei pruugi täielikult vastata antud hotellile omistatud ametliku mugavuskategooria nõuetele.


Gloobuseid ei tohi samastada vastava riigi hotellile ametivõimude poolt väljastatud ametliku mugavuskategooriaga. Ametlik mugavuskategooria on nimetatud hotelli kirjelduses ja on tähistatud tärnidega.